HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Oceny i opinie techniczne

      1. Identyfikacja pojazdów
W zależności od charakteru opinii, sporządzane są one w oparciu o szczegółową weryfikację parametrów technicznych i identyfikatorów pojazdu (nr VIN, tabliczki znamionowe) i ich konfrontację z danymi technicznymi pojazdu, służącymi celom identyfikacyjnym, zawartymi min. w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu i innych. Pomożemy Ci zidentyfikować parametry Twojego pojazdu począwszy od roku produkcji, nr VIN, oraz pojemności skokowej i mocy jego jednostki napędowej, w oparciu o profesjonalną analizę danych producenta i stanem faktycznym pojazdu.

      2. Oceny stanu technicznego
Szczegółowa analiza stanu technicznego pojazdu, mająca na celu ocenę stopnia zużycia podzespołów, oraz stwierdzenie charakteru i rozmiaru ewentualnych niesprawności na dzień badania auta. Opinie te przydatne są min. do określenia rozmiaru zużycia eksploatacyjnego pojazdu, a także (poprzedzone niekiedy koniecznymi badaniami) do wskazania przyczyny powstania potencjalnych uszkodzeń, bądź awarii. Są wykorzystywane również do stwierdzenia przyczyn uszkodzeń powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi pojazdu, jak również po przeprowadzonych naprawach. Wykonywane są również oceny stanu technicznego po przebudowach lub pojazdów SAM.

      3. Oceny powypadkowe
Ocena techniczna pojazdu w stanie uszkodzonym, mająca na celu określenie uszkodzeń powypadkowych, oraz ich kwalifikację w celu ustalenia zakresu oraz technologii naprawy. Każdorazowo ocena poprzedzona jest szczegółową identyfikacją pojazdu, a w zależności od potrzeb zleceniodawcy, może być poszerzona o szczegółową dokumentację zdjęciową i pomiar grubości powłoki lakierowej np. na potrzeby firm ubezpieczeniowych.

     4. Oceny jakości napraw i wyników pomiarów specjalistycznych
Zakres opinii obejmuje ocenę stanu technicznego pojazdu po naprawach blacharsko – lakierniczych, eksploatacyjnych i innych, oraz analizę zgodności rozmiaru przeprowadzonych prac z zakresem wynikającym ze zlecenia. Ocena taka, poparta pomiarem np. punktów bazowych płyty podłogowej, geometrii kół, powłoki lakierowej, oraz załączoną dokumentacją zdjęciową, może być podstawą do weryfikacji faktury za wykonaną usługę.

  • Wyceny pojazdów
  • Kalkulacje kosztów napraw