HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby, to nie tylko doznany ból i cierpienie, ale często również znaczne pogorszenie sytuacji życiowej i majątkowej całej rodziny. Oferujemy pomoc rodzinie zmarłego w uzyskaniu należnego odszkodowania z tytułu:

  • zadośćuczynienia za ból i cierpienia fizyczne i psychiczne
  • kosztów związanych z pochówkiem, niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS
  • renty alimentacyjnej, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia

  • Szkoda na pojeździe
  • Szkoda osobowa
  • Wypadek przy pracy