HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Szkoda na pojeździe

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:

  • zaniżenia kosztów naprawy pojazdu przez zastosowanie części zamiennych o porównywalnej jakości, oraz nieadekwatnych stawek pracochłonności naprawy – szkody OC, AC.

  • zaniżenia wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej, kiedy koszta naprawy są niższe niż rynkowa wartość pojazdu – szkody OC, AC.

  • rynkowego ubytku wartości pojazdu w związku z naprawą auta po wypadku – szkody AC, OC

  • szkód powstałych w wyniku uszkodzeń z odpowiedzialności zarządcy drogi lub wykonawcy robót drogowych ( uszkodzenia nawierzchni, plama oleju, nieoznaczone niebezpieczne miejsca.)

  • Szkoda osobowa
  • Śmierć bliskiej osoby
  • Wypadek przy pracy