HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Szkoda osobowa

Odszkodowanie za urazy doznane w zdarzeniach komunikacyjnych przysługuje zarówno kierującym, jak i pasażerom pojazdów i obejmuje nie tylko procentowy uszczerbek na zdrowiu szacowany podczas komisji lekarskiej. Oferujemy profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu:

 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia
 • utraty dochodów wynikających ze zwolnienia lekarskiego
 • kosztów na zakup leków i środków opatrunkowych
 • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
 • kosztów konsultacji u lekarzy specjalistów
 • kosztów związanych z transportem poszkodowanego do ośrodków zdrowia na leczenie rehabilitacyjne
 • kosztów związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego i protez
 • renty dla wyrównania szkód powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu

 • Szkoda na pojeździe
 • Śmierć bliskiej osoby
 • Wypadek przy pracy