HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Uprawnienia biegłego

1. Biegły sądowy – Sądu Okręgowego w Toruniu
w zakresie techniki samochodowej oraz wyceny wartości
pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów
napraw pojazdów.

2. Biegły skarbowy – Izba Skarbowa w Toruniu,
uprawniony do szacowania wartości majątku w zakresie wyceny pojazdów mechanicznych (wpis na listę poz. nr 47)

  • Uprawnienia rzeczoznawcze
  • Szkolenia specjalistyczne