HOME | O FIRMIE | UPRAWNIENIA | KONTAKT
Biuro Rzeczoznawstwa i Usług Motoryzacyjnych | Toruń ul.Storczykowa 94 | tel. 601 403 514

Wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje z ZUS, jednak w przypadku gdy wypadek nastąpił z winy pracodawcy lub wykonawcy , wówczas jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Oferujemy pomoc w uzyskaniu roszczeń z tytułu:

  • wypadków podczas wykonywania pracy zawodowej
  • obrażeń ciała doznanych w wyniku poślizgnięć lub potknięć w miejscach publicznych, w wyniku śliskich lub uszkodzonych nawierzchni
  • urazów na zdrowiu wynikających z błędów w sztuce lekarskiej
  • wypadków w rolnictwie

    Powyższe przypadki obejmują roszczenia związane z zadośćuczynieniem za doznany ból i cierpienia, zwrot utraconych dochodów, jak również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

  • Szkoda na pojeździe
  • Szkoda osobowa
  • Śmierć bliskiej osoby